B - ESTATE a.s.

Rating a informácie o B - ESTATE a.s.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre B - ESTATE a.s. 58775 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 15. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.9984% spoločností je horších ako B - ESTATE a.s..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti B - ESTATE a.s." href="http://b-estate.sk-rating.com/">
   <img src="http://b-estate.sk-rating.com/b-estate.png" width="150" height="25" alt="Rating B - ESTATE a.s." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating B - ESTATE a.s.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia